ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3 Adnan Menderes Üniv Turizm İşlet.i ve Otelcilik YO Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi
4 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5 Aile ve Toplum
6 Akademik Araştırmalar Dergisi
7 Akademik İncelemeler (Sakarya Üniv. SBE)
8 Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
9 Akdeniz İletişim Dergisi
10 Anadolu (Anatolia) (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
11 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
12 Ankara Barosu Dergisi
13 Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR)
14 Ankara Law Review (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
15 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
16 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi (Çevre Sorunları  Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
17 Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
18 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
19 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
20 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
21 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
22 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
23 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
24 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
25 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
26 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
27 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
28 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
29 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi : Atatürk Yolu
30 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
31 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
32 Antropoloji Dergisi (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
33 Araştırma  (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi)
34 Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri  (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
35 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
36 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
37 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
38 Atatürk Üniversitesi. İlahiyat Fak. Dergisi
39 Avrasya Etüdleri
40 Avrupa Çalışmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi)
41 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
42 Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Araştırma Dergisi
43 Bogazici University Journal of Education
44 Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies
45 Celal Bayar Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
46 Celal Bayar Üniversitesi  İİBF Dergisi
47 Celal Bayar Üniversitesi  Yönetim ve Ekonomi Dergisi
48 Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
49 Coğrafi Bilimler Dergisi
50 Communications (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi)
51 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi Eğitimde Kuram ve Uygulama
52 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
53 Çimento İşveren Dergisi
54 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
55 Değerler Eğitimi Dergisi
56 Dil Dergisi (Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)
57 Dini Araştırmalar Dergisi
58
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Est. Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi
59 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
60 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
61 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
62 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesİ Dergisi
63 Ege Akademik Bakış (Ege Üniversitesi İİBF)
64 Ege Coğrafya Dergisi (Ege Üniversitesi)
65 Ege Eğitim Dergisi (Ege Üniversitesi)
66 EKEV Akademi Dergisi
67 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
68 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
69 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
70 Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi
71 fe dergi: Feminist Eleştiri Dergisi (Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
72 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
73 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
74 Gazi Akademik Bakış Dergisi
75 Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
76 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
77 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
78 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
79 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
80 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
81 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi/Mesleki Eğitim Dergisi
82 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
83 Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
84 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
85 Gaziosmanpasa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
86 Güncel Hukuk
87 Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
88 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
89 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
90 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
91 Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-dergi
92 Hastane İnfeksiyonları Dergisi
93 Hastane Yönetimi Dergisi
94 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
95 Hukuk ve Adalet
96 International Journal of Social Inquiry (Uludağ Üniversitesi)
97 İletişim Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)
98 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
99 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi
100 İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi
101 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
102 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
103 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
104 Journal of Ankara Medical School (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
105 Kamu Hukuku Arşivi (KHukA)
106 Kamu-İş
107 Kaygı : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
108 Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
109 Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
110 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
111 Kriz Dergisi (Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve  Araştırma Merkezi)
112 Kurgu (Anadolu Üniversitesi)
113 Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi
114 Legal Hukuk Dergisi
115 Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi
116 Legal Mali Hukuk Dergisi
117 Liberal Düşünce
118 Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
119 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
120 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
121 Mesleki Sağlık ve Güvenlik
122 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
123 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
124 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
125 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
126 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
127 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
128 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
129 Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA)
130 OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
131 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
132 Rekabet Dergisi
133 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
134 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi
135 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
136 Selçuk İletişim (Selçuk Üniversitesi)
137 Selçuk Journal of Applied Mathematics
138 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
139 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
140 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
141 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
142 Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
143 Sosyal Bilimler Dergisi (İstanbul Üniversitesi)
144 Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi
145 Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)
146 Süleyman Demirel Üniversitesi  Art-e
147 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
148 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
149 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
150 The Turkish Yearbook of International Relations (Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı) (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
151 Tiyatro Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
152 TOJDE (The Online Journal of Distance Education)
153 Toplum ve Hekim
154 Toplum ve Sosyal Hizmet
155 Türkiye Barolar Birliği Dergisi
156 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
157 Türkoloji Dergisi (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
158 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
159 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
160 Vergi Sorunları
161 Yaklaşım
162 Yasama Dergisi
163 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
164 Yerbilimleri / Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
165 Yönetim/İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
166 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Üniversitemiz Senatosu’nca Kabul edilen Ulusal Hakemli Dergiler
1 Arkeoloji ve Sanat
2 ASKERİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
3 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
4 Baykuş
5 BELLETEN
6 Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
7 CEZA HUKUKU DERGİSİ
8 COGİTO
9 Çağdaş Eğitim Dergisi
10 ÇALIŞMA ORTAMI
11 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğilim Fakültesi Dergisi
12 Dil Araştırmaları
13 Doğu Batı
14 Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi
15 Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
16 Eğitim ve Bilim Dergisi (Türk Eğitim Derneği)
17 Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi
18 ERDEM: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DERGİSİ
19 Felsefe Dünyası
20 Folklor/Edebiyat Dergisi
21 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
22 İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ
23 KEBİKEÇ
24 Kıbrıs Eğitim Bilimleri Dergisi CJES
25 Kurgu : Online International Journal of Communication Studies (2009 yılından beri e-dergi)
26 MEME SAĞLIĞI DERGİSİ
27 MEMLEKET: SİYASET VE YÖNETİM
28 Milli Eğitim Dergisi
29 MÜLKİYE
30 New World Sciences Academy(e-dergidir)
31 Öğretmen Dünyası Dergisi
32 Praksis
33 TARİH VE TOPLUM
34 TBB MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK
35 TERAZİ
36 The Turkish Online Journal of Education Technology TOJET
37 TOPLUM VE BİLİM
38 Toplumsal Tarih
39 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
40 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
41 Türk Yurdu Dergisi
42 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
43 VERGİ DÜNYASI
44 YAŞLI SORUNLARI ARAŞTIRMA DERGİSİ
45 Yeniden İmece Dergisi
Üniversitemiz Senatosu’nca 10.08.2010 tarihinde kabul edilen yeni eklenen ulusal hakemli dergiler
1 İslami Araştırmalar Dergisi
2 İSTEM
3 Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi
4 Kelam Araştırmaları
5 Kök Araştırmalar
Üniversitemiz Senatosu’nca 23.07.2013 tarihinde kabul edilen yeni eklenen ulusal hakemli dergi
1 Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences
Üniversitemiz Senatosu’nca 03.06.2014 tarihinde kabul edilen yeni eklenen ulusal hakemli dergi
1 MTA
Üniversitemiz Senatosu’nca 20.05.2015 tarihinde kabul edilen yeni eklenen ulusal hakemli dergiler
FEN BİLİMLERİ ALANI
1 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
2 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
4 Tarım Makinaları Bilim Dergisi/Journal of Agricultural of Machinery Science
 SOSYAL BİLİMLER ALANI
1 Dayanışma Dergisi
2 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi (1309-887X)
3 Eskisehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
4 Güvenlik Stratejileri Dergisi (1305-4740)
5 İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi
6 IBU Sosyal Bilimler Dergisi
7 Insight Turkey (1302-177X)
8 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (2147-6934)
9 The Online Journal of New Horizons in Education
10 Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (1306-682X)
11 Ortadoğu Etütleri: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (1309-1557)
12 Sosyal Güvenlik Dergisi
13 Spectrum: Journal of Global Studies (1308-8432)
14 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF dergisi
15 Tisk Akademi
16 Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (LEGAL) 2146-9717