ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER

 

1 Arkeoloji ve Sanat
2 ASKERİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
3 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
4 Baykuş
5 BELLETEN
6 Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
7 CEZA HUKUKU DERGİSİ
8 COGİTO
9 Çağdaş Eğitim Dergisi
10 ÇALIŞMA ORTAMI
11 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
12 Dil Araştırmaları
13 Doğu Batı
14 Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi
15 Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
16 Eğitim ve Bilim Dergisi (Türk Eğitim Derneği)
17 Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi
18 ERDEM: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DERGİSİ
19 Felsefe Dünyası
20 Folklor/Edebiyat Dergisi
21 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
22 İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ
23 KEBİKEÇ
24 Kıbrıs Eğitim Bilimleri Dergisi CJES
25 Kurgu : Online International Journal of Communication Studies (2009 yılından beri e-dergi]
26 MEME SAĞLIĞI DERGİSİ
27 MEMLEKET: SİYASET VE YÖNETİM
28 Milli Eğitim Dergisi
29 MÜLKİYE
30 New World Sciences Academy(e-dergidir)
31 Öğretmen Dünyası Dergisi
32 Praksis
33 TARİH VE TOPLUM
34 TBB MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK
35 TERAZİ
36 The Turkish Online Journal of Education Technology TOJET
37 TOPLUM VE BİLİM
38 Toplumsal Tarih
39 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
40 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
41 Türk Yurdu Dergisi
42 Uluslararası insan Bilimleri Dergisi
43 VERGİ DÜNYASI
44 YAŞLI SORUNLARI ARAŞTIRMA DERGİSİ
45 Yeniden İmece Dergisi