Ankara Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan sürekli işçi alımı ilanımızın 30.04.2020 tarihinde yapılan kura çekimi sonuçları ile hazırlanması gereken atama evrakı aşağıda yer almaktadır.
Atanmaya hak kazanan asıl adaylar sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde (07.05.2020-11.05.2020 tarihleri arasında) istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir
Asıl adaylardan, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenler/feragat edenler, başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenler, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
Bu nedenle yedek adayların http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.  
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER          
1- Dilekçe (Dilekçe için tıklayınız.)
2- 4 adet vesikalık fotoğraf (3,5×4,5 ebadında)
3- TC Kimlik Kartı fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)
4- Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir. e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Mayıs 2020 tarihli)
6- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7- Beyan Formu (Beyan Formu için tıklayınız.)
8- Hijyen Sertifikası aslı (Temizlik Görevlisi meslek koluna yerleşen adaylar hazırlayacaktır.)
9- Bilgisayar Donanımı ve Bakım Onarım Sertifikası aslı (Bilgisayar Teknisyeni meslek koluna yerleşen adaylar hazırlayacaktır.)
10- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programı Sertifikası aslı (Bilgisayar Teknisyeni meslek koluna yerleşen adaylar hazırlayacaktır.)
11- Java Programı konusunda eğitim aldığına dair Katılım Sertifikası aslı (Bilgisayar Teknisyeni meslek koluna yerleşen adaylar hazırlayacaktır.)
12- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikası aslı (Bilgisayar Teknisyeni meslek koluna yerleşen adaylar hazırlayacaktır.)
13-10 yıl Bilgisayar Teknisyeni olarak görev yaptığını gösterir onaylı çalışma belgesi aslı (Bilgisayar Teknisyeni meslek koluna yerleşen adaylar hazırlayacaktır.)
Temizlik Görevlisi Meslek Koluna Kura Sonucu Yerleşen Adayların İsim Listesi İçin Tıklayınız.
 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Meslek Koluna Kura Sonucu Yerleşen Adayların İsim Listesi İçin Tıklayınız.
 Bilgisayar Teknisyeni Meslek Koluna Kura Sonucu Yerleşen Adayların İsim Listesi İçin Tıklayınız.