DPB 6951 Nolu Görüş – Sendika Yöneticilerinin Hangi Toplantılarda İzinli Sayılacağı
DPB 183 Nolu Görüş – Usulüne Uygun Üyelik Yapılmayan ve Ek Bordro Düzenlenmeyenlerin Üye Tespitinde Dikkate Alınamayacağı
DPB 184 Nolu Görüş – 14 Mayıs Tarihinden Sonraki Aidat Ödemelerinin Üye Tespitinde Dikkate Alınamayacağı
DPB 195 Nolu Görüş – 15 Mayıs Tarihine Kadar Olan (15 Mayıs Hariç) Prosedüre Uygun Üyeliklerin Üye Tespitinde Dikkate Alınması Gerektiği
DPB 209 Nolu Görüş – Sendika ve Hizmet Kolunun Belirlenmesinde, Personelin Kadro veya Pozisyonunun Vize Edildiği Birimin Esas Alınmasının Gerektiği
DPB 262 Nolu Görüş – Hangi Hizmet Kolundaki Sendikalara Üye Olunabileceği
Üniversitelerde Görev Yapan Sendikalı Personelin Hangi Hizmet Kolunda Sayılacağı (DPB ve Hukuk Müşavirliğinin Görüş Yazıları)
15 Mayıs Tarihli Üye Tespiti ve Sendika Aidatı Ödemeleri (KBS Duyurusu)