AİLE HEKİMLİĞİ ANKARA İLİ ÜNİVERSİTE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU VE KAMU KURUM VE KURULUŞLADINDA AKTİF ÇALIŞAN ELEMAN DAĞILIMI 01.03.2011   ADLİ TIP DİĞER UZMAN TABİP
  ANESTEZİYOLOJİ   AĞIZ VE ÇENE CERRAHİSİ
  BEYİN SİNİR CER.   ALLERJİK HASTALIKLAR
  BİYOKİMYA   ANATOMİ
  ÇOCUK CER.   BİYOFİZİK
  ÇOCUK HAST.   BİYOİSTATİSTİK 
  DERİ-ZÜH.   ÇOCUK ALLERJİSİ
  ENFEKSİYON HAST.   ÇOCUK ENDOK.VE META.HAST.
  FİZİK TEDAVİ   ÇOCUK ENFEKSİYON
  GENEL CER.   ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ
  GÖĞÜS CER.   ÇOCUK GENETİK
  GÖĞÜS HAST.   ÇOCUK GÖĞÜS HAST.
  GÖZ HAST.   ÇOCUK HEMATOLOJİSİ
  İÇ HAST.   ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ 
  İLK VE ACİL YARDIM   ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
  KADIN HAST.VE DOĞUM   ÇOCUK METABOLİZMA HAST.
  KALP DAMAR CER.   ÇOCUK NEFROLOJİSİ
  KARDİYOLOJİ   ÇOCUK NÖROLOJİSİ
  KULAK BURUN BOĞAZ HAST.   ÇOCUK ONKOLOJİSİ
  MİKROBİYOLOJİ   ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
  NÖROLOJİ   ÇOCUK YOĞUN BAKIM
  ORTOPEDİ   DENİZ VE SUALTI HEK.
  PATOLOJİ   DERMAPATOLOJİ
  PLASTİK CER.   DİŞ PROTEZ
  RADYODİAGNOSTİK   ENDOKRİNOLOJİ VE MET.
  RUH SAĞLIĞI VE HAST.   EPİDEMİYOLOJİ
  ÜROLOJİ   FARMAKOLOJİ
  DİĞER UZMAN   FİZİKSEL TIP VE REHAB.
  UZMAN TOPLAM   FİZYOLOJİ
  PRATİSYEN   FİZYOPATOLOJİ
  ASİSTAN   GASTROENTEROLOJİ
  HEMŞİRE   GASTROENTEROLOJİ CER.
  EBE   GERİATRİ
  DİĞER PERSONEL   GÖĞÜS KALP DAMAR CER.
  GENEL TOPLAM   HALK SAĞLIĞI
  HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ
  HEMATOLOJİ
  İMMUNOLOJİ
                                                                                                      İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI 
  JİNEKOPATOLOJİ
  MİKOLOJİ
  NEFROLOJİ
  NEONATOLOJİ
  NÖROPATOLOJİ
  NÜKLEER TIP
  OKUL HEKİMLİĞİ
  ONKOLOJİK CER.
  ORTODONTİ
  PEDODONTİ
  PERİDONTİ
  RAD. ONKOLOJİSİ
  ROMATOLOJİ  
  SİTOPATOLOJİ  
  SPOR HEKİMLİĞİ  
  TIBBİ BİYOKİMYA  
  TIBBİ BİYOLOJİ  
  TIBBİ EKOLOJİ VE HİDRO.  
  TIBBİ FARMAKOLOJİ  
  TIBBİ GENETİK  
  TIBBİ ONKOLOJİ  
  TIBBİ HİS. VE EMBRİ.  
  TIBBİ PARAZİTOLOJİ  
  TIP TARİHİ VE DEONTOLOJİ  
  VİROLOJİ  
  YOĞUN BAKIM  
  DİĞER UZMAN TOPLAM  
  AMELİYAT TEKNİSYENİ SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI   AMBAR MEMURU GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI
  ANESTEZİ TEKNİSYENİ   ARAŞTIRMACI
  BİYOLOG   AYNİYAT SAYMANI
  ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  ÇOCUK GELİŞİMCİSİ   ÇÖZÜMLEYİCİ
  DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ   DAKTİLOGRAF
  DİŞ TABİBİ   DEPO VE TAM.MÜDÜRÜ
  DİŞ TEKNİSYENİ   HASTANE MÜDÜR YRD.
  DİYETİSYEN   HASTANE MÜDÜRÜ
  ECZACI   KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
  FİZİK TEDAVİ TEKNİSYENİ   KORUMA GÜVENLİK ŞEFİ
  FİZİKOTERAPİST   MEMUR
  FİZYOTERAPİST   MUHASEBECİ
  HEMŞİRE YRD.   MUTEMED
  İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ    MÜDÜR(ÖZELLEŞTİRME)
  İLK VE ACİL YARDIM TEKNİSYENİ   MÜDÜR YRD.(ÖZELLEŞTİRME)
  DİYALİZ TEKNİKERİ VE TEKNİSYENİ   OKUL MÜDÜR YRD.
  LABROTUVAR TEKNİKERİ   OKUL MÜDÜRÜ
  LABROTUVAR TEKNİSYENİ   PROGRAMCI
  ODYOLOĞ   SAĞLIK MÜDÜR YRD.
  ODYOMETRİ TEKNİKERİ   SAHA SAĞLIK DENETİM ŞEFİ
  ODYOMETRİ TEKNİSYENİ   SANTRAL MEMURU
  ORTOPEDİ TEKNİSYENİ   SATIN ALMA MEMURU
  PATOLOJİK ANATOMİ TEKNİSYENİ   SİVİL SAVUNMA UZMANI
  PERFÜZYONİK POMPA TEKNİSYENİ   ŞEF
  PROTEZ TEKNİSYENİ   ŞOFÖR
  PSİKOLOG   ŞUBE MÜDÜRÜ
  RÖNTGEN TEKNİSYENİ   UZMAN
  SAĞLIK FİZİKÇİSİ   UZMAN(ÖZELLEŞTİRME)
  SAĞLIK SAVAŞ MEMURU   VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞL.
  SAĞLIK TEKNİKERİ   VEZNEDAR
  SAĞLIK TEKNİSYENİ   GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI TOPLAM
  RADYOTERAPİ TEKNİKERİ
  SOSYAL ÇALIŞMACI
  TIBBİ SEKRETER
  TIBBİ TEKNOLOG
  TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ
  VETERİNER
  SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TOPLAM
  EKONOMİST TEKNİK HİZMETLER SINIFI    AŞÇI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 
  FİZİKÇİ   BAHÇIVAN
  GEMİ ADAMI   BEKÇİ
  GIDA MÜHENDİSİ   BERBER
  İSTATİSTİKÇİ   BULAŞIKÇI
  KAPTAN   ÇAMAŞIRCI
  KİMYAGER   DAĞITICI
  KİMYA TEKNİSYENİ   GARSON
  MATBAACI   GASSAL
  MATEMATİKÇİ   HASTABAKICI
  MİMAR   HİZMETLİ
  MÜHENDİS   KALORİFERCİ
  TEKNİK RESSAM   TEKNİSYEN YRD.
  TEKNİKER   TERZİ
  TEKNİSYEN   ÜTÜCÜ
  TEKNİK HİZMETLER SINIFI TOPLAM   YARDIMCI HİZMETLER SINIFI TOPLAM
  İŞÇİ İŞÇİ
  İŞÇİ(ÖZELLEŞTİRME)
  SITMA SAVAŞ İŞÇİSİ
  İŞÇİ TOPLAM
  İMAM DİN H.S.
  İMAM HATİP
  DİN HİZMETLERİ SINIFI TOPLAM
  AVUKAT AV.H.S.
  ÖĞRETMEN EĞ.H.S.
  DİĞER PERSONEL TOPLAM  
  DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİ TABLODA YER ALMAYAN DİĞER UZMANLIKLAR
  PROTETİK DİŞ TEDAVİ(PROTEZ)
  ENDODONTİ
  ORAL DİAGNOZ
  ÇENE VE PLASTİK ŞİRURJİ
  BAKTERİYOLOJİ
  NUTRİSYON VE METABOLİZMA
  TIP EĞİTİMİ 
  SOSYAL PEDİATRİ
  TIBBİ PATOLOJİ
  TOPLAM
Üniversitelerde çalışmakta olan Uzman Tabiplerde ilgili Uzman en son hangi branşta Uzmanlık Eğitimi
almış (İhtisas yapmış) ise o branşta gösterilecektir. Örneğin; İç Hastalıkları Uzmanı Bölüm Başkanı aynı
zamanda Hematoloji Dalında İhtisas yapmış ve Uzmanlığını tamamlamış ise Hematoloji branşında gös
terilecektir. Ancak eğitim almaya devam edenler yine normal branşında gösterilecektir.
Bu formlara Personel Daire Başkanlığının www.personeldb.ankara.edu.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.