Ekim 2014 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı (TÜRK EĞİTİM-SEN)