1.Dosya Hazırlama İlkeleri
         2.Aday Dosya Kontrol Listesi
         3 .İndeks Tarama/Kitap Belgesi İstem Dilekçesi
         4.İndeks Tarama-Kitap Belgesi
         5.İndeks Tarama/Kitap Belgesinin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Özellikler.
        Beyannameler
      – Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Alanları Beyanname
       – Sosyal Bilimler Alanı Beyanname
       – Güzel Sanatlar Alanı Beyanname