Doğum Yardımı Yönetmeliği633 sayılı KHK’nın Ek 4. Maddesi, ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 24.08.2015 tarih ve 49026 sayılı yazısı uyarınca;
Doğum yardımından yararlanmak isteyen personelin,

 
Birimler, kadrosundaki personelin verdiği belgeleri en geç bir hafta içerisinde Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne resmi yazı ile göndereceklerdir.
Ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan kişinin TC Kimlik Numarasına yapılmaktadır. Doğum yapan kişi yukarıda sayılan belgeleri kadrosunun olduğu birime verdikten yaklaşık bir ay sonra herhangi bir PTT Şubesinden doğum yardımını alabilir.
Yeni doğan çocuk/çocuklar için aile yardımından da yararlanmak üzere en kısa zamanda e-devlet kapısındaki Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sisteminden (KAPBİS) bildirimde bulunulması gerekmektedir.