I- ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATAMA VE YÜKSELTME ASGARİ KOŞULLARI için tıklayınız.
Tanınmış Ulusal/Uluslararası İndeksler( ISI Web Of Science, SCOPUS ve TR-Dizin) Dışında Kalan Üniversitemiz Senatosunca Kabul Edilen Alan İndeksleri

A- BEYANNAMELER

GEÇİŞ 1
01.01.2021 – 31.12.2021
Fen -Mühendislik – Sağlık Bilimleri Alanları Güzel Sanatlar Alanı Sosyal Bilimler Alanları
Dr.Öğretim Üyesi Yeniden Atama Dr.Öğretim Üyesi Yeniden Atama Dr.Öğretim Üyesi Yeniden Atama
Dr.Öğretim Üyesi İlk Atama Dr. Öğretim Üyesi İlk Atama Dr. Öğretim Üyesi İlk Atama
Doçentlik Atama Doçentlik Atama Doçentlik Atama
Profesörlük Atama Profesörlük Atama Profesörlük Atama

B- Dr.Öğretim Üyesi Türkçe-Yabancı Dilde Sunumuna İlişkin Akademik Birim Tutanağı
Dr.Öğretim Üyesi Türkçe-Yabancı Dilde Sunum Duyurusu
Dr.Öğretim Üyesi Türkçe-Yabancı Dilde Sunum Katılım Belgesi
C- Akademik Birim Tutanağı
II. ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA ATANMA İLKELERİ
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atama ve Görev Süreleri ile İlgili İlkeler 
01.06.2021 Tarihinde Geçerli Olacak Araştırma Görevlisi Kadrolarına  Atama ve Görev Süreleri İle İlgili İlkeler NOT: (2547 S.K.33 maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlilerinin yeniden atama kriterleri düzenlenme aşasındadır.)
Tanınmış Ulusal/Uluslararası İndeksler( ISI Web Of Science, SCOPUS ve TR-Dizin) Dışında Kalan Üniversitemiz Senatosunca Kabul Edilen Alan İndeksleri