Ankara Üniversitesi  Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yayımlanan sürekli işçi ilanına başvuruda bulunanların isimleri  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bildirilmiştir.
Aşağıda yer alan listede isimleri açıklanan başvuru sahipleri  kura çekiminden önce ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) internet adresinde bulunan başvuru formunu 09.07.2020-14.07.2020 tarihleri arasında  eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, istenilen belgeleri elektronik ortamda başvuru formuna ekleyecektir.
 Şahsen veya adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
Belirtilen tarih aralığında online olarak başvuruda bulunmayan, istenilen belgeleri eksik olan adaylar ile ilan şartlarını taşımayan adayların isimleri noter tarafından gerçekleştirilecek kura çekimine dâhil edilmeyecektir.
BAŞVURU İNCELEME SONUÇLARI
İlan şartlarını taşıdığı belirlenerek kura çekimine hak kazanan adayların isimleri http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Temizlik Görevlisi (96 adet) meslek koluna başvuranların isim listesi ile hazırlanması gereken evrak
Temizlik Görevlisi (2 adet) meslek koluna başvuranların isim listesi ile hazırlanması gereken evrak
 Hasta Bakım Elemanı meslek koluna başvuranların isim listesi ile hazırlanması gereken evrak
 Güvenlik Görevlisi (kadın) meslek koluna başvuranların isim listesi ile hazırlanması gereken evrak
 Güvenlik Görevlisi (erkek) meslek koluna başvuranların isim listesi ile hazırlanması gereken evrak