Üniversitemizde sürekli/geçici işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvurusu kabul edilen adayların 06.03.2018-14.03.2018 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçlarına itiraz süreci sonrasında kesinleşen sınav sonuç listesi ile sınava girmeyen adaylara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Bu ilan, anılan Usul ve Esasların 14.maddesinin 5.fıkrası gereğince tebliğ yerine geçmektedir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların arşiv araştırmaları devam etmektedir.
İlgililere İlanen Duyurulur: 23/03/2018
SINAVA GİREN ADAYLARIN KESİNLEŞEN SINAV SONUÇ LİSTESİ
SINAVA GİRMEYEN ADAYLARIN LİSTESİ