Üniversitemizde sürekli/geçici işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvurusu kabul edilen ancak, doğum ve askerlik izninde bulunmaları nedeniyle başvuruları askıya alınan ve görevine başlamalarının bildirilmesini takiben ekli listede isimleri bulunan adayların 26.03.2018 tarihinde sınavları yapılmıştır.
Bu ilanda açıklanan sınav sonuçları anılan Usul ve Esasların 14.maddesinin 5.fıkrası gereğince tebliğ yerine geçmektedir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların arşiv araştırmaları devam etmektedir.
İlgililere İlanen Duyurulur: 26/03/2018
SINAVA GİREN ADAYLARIN SINAV SONUÇ LİSTESİ