ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN PERSONELDEN 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127’NCİ MADDESİ İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLENEN GEÇİCİ 23’ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE SÜREKLİ/GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BAŞVURU YAPANLARIN SINAV SONUÇLARI
Üniversitemizde sürekli/geçici işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuru yapanlardan 06.03.2018-14.03.2018 tarihleri arasında yapılan sınavlara giren adayların sınav sonuçları ile sınava girmeyen adaylara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar Usul ve Esasların 15. maddesine istinaden, ilan tarihinden itibaren 4 (dört) gün içerisinde (22.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar) başvurunun yapıldığı Birime gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak yapılabilir.
Bu ilan, anılan Usul ve Esasların 14.maddesinin 5.fıkrası gereğince tebliğ yerine geçmektedir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların arşiv araştırmaları devam etmektedir.
İlgililere İlanen Duyurulur: 19/03/2018
SINAVA GİREN ADAYLARIN SINAV SONUÇLARI
SINAVA GİRMEYEN ADAYLARIN LİSTESİ