ANKARA ÜNİVERSİTESİ  SÜREKLİ İŞÇİ ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY ALIMI

4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında  (29.12.2022 tarihli)  sürekli işçi engelli ve eski hükümlü/tmy alım ilanımıza başvuran adaylardan kura çekimine girmeye hak kazananların isimleri belirlenmiştir.

Kura çekiminden önce kaloriferci (Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi) unvanına başvuracak adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla 09.01.2023-11.01.2023 tarihleri arasında doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasını veya kalorifer ateşçisi olarak çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümünü elden teslim etmeniz gerekmektedir. Söz konusu belgeleri getirmeyen, koşulları sağlayamayan veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adaylar kura çekimine katılamayacaklardır.

Evrak Teslim Yeri:Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler/ ANKARA

KURA ÇEKİMİNE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İlan şartlarını taşıdığı belirlenen adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı olarak kura çekimi sonucu belirlendikten sonra kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın  isimlerinin belirlenebilmesi için 23.01.2023 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Şevket Aziz Kansu Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

Kura sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri, tarihi ve saati  http://personeldb.ankara.edu.tr  internet adresinde ilan edilecek olup,  adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.