Üniversitemiz İdari Personeline yönelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Kılavuzu

Ek-1 Başvuru Formu

Ek-2 Başvuru Dilekçesi