SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU
Üniversitemizin sözleşmeli personel alım ilanı başvuruları elektronik ortamda alınmıştır. (Başvurularda; Adayların kimlik bilgileri MERNİS, eğitim durumları YÖKSİS, KPSS puanları ise ÖSYM sisteminden alınmıştır)

————————————————————
Sonuçlar için aşağıdaki linki tıklayınız.
https://pbs.ankara.edu.tr/basvurusonuc
———————————————————–

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN YÜKSEK VE EN KÜÇÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Atama Başvurusunda İstenen Belgeler:
1) Atama dilekçesi için tıklayınız.
2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
3) 2 adet Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma (aslı ibraz edilecektir) ( Temmuz 2022 tarihli e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)
5) 2020 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)
6) SGK Hizmet Dökümü (barkodlu e-devlet çıktısı-Temmuz 2022 tarihli)
7) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Temmuz 2022 tarihli)
8) Mal Bildirimi için tıklayınız. (Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak (mektup zarfına) kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyad ve TC. Kimlik No yazılacaktır.)
9)Beyan-Formu
10) Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)
11) Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak (PDF formatında) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonunda varsa hizmetleri, bu hizmete ait çalışma belgesini (ıslak imzalı) getirmeleri gerekmektedir.*
Atanmaya hak kazanan aday, (20.07/2022-22/07/2022 tarihleri arasında ) istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim edilmesi gerekmekte olup, atanmaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Kurumumuza atama evrakı tesliminde; istenen belgeleri teslim etmeyen, eksik teslim eden veya ilan koşullarında yer alan şartları sağlamadıkları sonradan anlaşılan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuran adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday(lar) haklarını kaybetmeleri nedeniyle, başvuruda bulunmayan aday(lar)ın yerine, KPSS puan sırası esas alınarak belirlenen yedek aday(lar) http://personeldb.ankara.edu.tr. adresinden ilan edilecektir. (Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir). Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.

 

İLETİŞİM TELEFONU
Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Sözleşmeli Personel Şubesi
0 312 212 60 40/ dahili 2013-2059