Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları Hakkında Duyuru
Üniversitemizin sözleşmeli personel alım ilanı başvuruları elektronik ortamda alınmıştır. (Başvurularda; Adayların kimlik bilgileri MERNİS, eğitim durumları YÖKSİS, KPSS puanları ise ÖSYM sisteminden alınmıştır)

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ
https://pbs.ankara.edu.tr/basvurusonuc
Atama Başvurusunda Hazırlanması Gereken Belgeler:
1) 2022 Atama dilekçesi için tıklayınız.
2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
3) 1 adet Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma (aslı ibraz edilecektir) (Mart 2022 tarihli e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)
5) 2020 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)
6) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-(Mart 2022 tarihli e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)
7) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak (mektup zarfına) kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyad ve TC. Kimlik No yazılacaktır.),
8) Adaylar Özel Şartlarda yer alan Hijyen Sertifikasının aslı ve fotokopisi getirilecektir.
9)Beyan-Formu
10) Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)
11) Adaylar Özel Şartlarda yer alan Çalışma Belgesi‘nin aslı ve fotokopilerini getirecekleridir.
12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonunda varsa hizmetleri, bu hizmete ait çalışma belgesini (ıslak imzalı) getirmeleri gerekmektedir.*
Atanmaya hak kazanan aday, (15/03/2022-17/03/2022 tarihleri arasında ) istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim edilmesi gerekmekte olup, atanmaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday(lar) haklarını kaybetmeleri nedeniyle, başvuruda bulunmayan aday(lar)ın yerine, KPSS puan sırası esas alınarak belirlenen yedek aday(lar) http://personeldb.ankara.edu.tr. adresinden ilan edilecektir. (Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir). Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.