Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Aday Sonuçları Hakkında Duyuru
Üniversitemizin sözleşmeli personel alım ilanı başvuruları elektronik ortamda alınmıştır. (Başvurularda; Adayların kimlik bilgileri MERNİS, eğitim durumları YÖKSİS, KPSS puanları ise ÖSYM sisteminden alınmıştır)

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ
https://pbs.ankara.edu.tr/basvurusonuc

Atama Başvurusunda Hazırlanması Gereken Belgeler:
1) Atama dilekçesi için tıklayınız.
2) 4 adet vesikalık fotoğraf
3) 1 adet Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma (aslı ibraz edilecektir) ( Haziran/Temmuz 2021 tarihli e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)
5) 2020 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)
6) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Haziran/Temmuz 2021 tarihli)
7) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak (mektup zarfına) kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyadı ve TC. Kimlik No yazılacaktır.),
8) Beyan-Formu  için tıklayınız.
9) Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)
10) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonunda varsa hizmetleri, bu hizmete ait çalışma belgesini (ıslak imzalı) getirmeleri gerekmektedir.
Atanmaya hak kazanan yedek aday, (29/06/2021-01/07/2021 tarihleri arasında saat:10:00-12:30 saatleri arasında) istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim edilmesi gerekmekte olup, atanmaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday(lar) haklarını kaybetmeleri nedeniyle, başvuruda bulunmayan aday(lar)ın yerine, KPSS puan sırası esas alınarak belirlenen yedek aday(lar) http://personeldb.ankara.edu.tr. adresinden ilan edilecektir. (Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir). Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM TELEFONU
Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Sözleşmeli Personel Şubesi
0 312 212 60 40/ dahili 2013-2059