Ankara Üniversitesi Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yayımlanan sürekli işçi ilanına başvuruda bulunan adayların isimleri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Rektörlüğümüze bildirilmiştir.
Türkiye İş Kurumuna  (İŞKUR)  başvuru yapan adayların, kura çekiminden önce ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla,  https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru  internet adresinde bulunan başvuru formunu 02.06.2021- 07.06.2021 (Saat 23:59) tarihleri arasında  eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak,  aşağıda belirtilen belgeleri elektronik ortamda başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. 
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER: 
1-Temizlik Görevlisi (Hastane) (21 kadro için);
a)Lise Diploması örneği,
b)MEB onaylı Hijyen Sertifikasının bir örneği veya e-devlet çıktısı,
2-Güvenlik Görevlisi (Erkek) (11 kadro için);
a)Lise/Önlisans/Lisans Diploması örneği,
b)01.04.2025 tarihine kadar geçerliliği olan Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının bir örneği, (Kimlik Kartının belge geçerlilik tarihinin tespit edilebilmesi için mutlaka Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının Personel Bilgi Sistemine arkalı önlü ayrı ayrı yüklenmesi gerekmektedir.)
3-İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri (4 kadro için);
Ön lisans mezunlarının öğrenim durumları YÖKSİS’ten alınmakta olup, ayrıca evrak yüklenmeyecektir.
4-Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni (5 kadro için);
a)Lise Diploması örneği,
5-Elektrik Teknikeri (3 kadro için);
Ön lisans mezunlarının öğrenim durumları YÖKSİS’ten alınmakta olup, ayrıca evrak yüklenmeyecektir.
6-Elektrik Teknisyeni (1 kadro için);
a)Lise Diploması örneği,
b)Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü Sertifikasının bir örneği,
c)Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri Sertifikasının bir örneği,
d)Mekatronik Sistemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasının bir örneği,
Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
Belirtilen tarih aralığında online olarak başvuruda bulunmayan, online başvuru yapanlardan istenilen bilgi/belgeleri eksik veya hatalı olan adaylar ile ilan şartlarını taşımayan adayların isimleri noter tarafından gerçekleştirilecek kura çekimine dahil edilmeyecektir.
BAŞVURU İNCELEME SONUÇLARI
Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular ile ilan şartlarını taşıyan, kura çekimine hak kazanan adayların isimleri ve mülakat  tarihi, yeri ve saati http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Online Başvuru için tıklayınız
https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru
(Başvurunuzda sisteme evrak yüklemesi yaptıktan sonra okunaklı olup olmadığını tekrar kontrol ediniz)