Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Başvurular 17.05.2021 – 24.05.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak yapılacaktır.
*Adaylar öncelikle 24.05.2021 tarihine kadar Türkiye İş Kurumuna başvuruda  bulunacaklardır. Başvuruda bulunan adayların isimlerinin Üniversitemiz  Personel Daire Başkanlığı web sayfasında açıklanmasından sonra Personel Bilgi Sistemine (PBS) istenilen evrakı yüklemeleri gerekmektedir. Lütfen duyurularımızı takip ediniz.