Ankara Üniversitesi Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yayımlanan sürekli işçi ilanına (12.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında) başvuruda bulunanların isimleri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Rektörlüğümüze bildirilmiştir.
Aşağıda yer alan listede isimleri açıklanan başvuru sahipleri kura çekiminden önce ilan şartlarını (ilan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak ve Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının; engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak) taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) internet adresinde bulunan başvuru formunu  26.10.2020 (Saat 09:00) – 30.10.2020 (Saat 23:59) tarihleri arasında  eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, istenilen Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının; engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesini elektronik ortamda başvuru formuna ekleyecektir.
 Şahsen veya adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
Belirtilen tarih aralığında online olarak başvuruda bulunmayan, online başvuru yapanlardan istenilen bilgi/belgeleri eksik veya hatalı olan adaylar ile ilan şartlarını taşımayan adayların isimleri noter tarafından gerçekleştirilecek kura çekimine dâhil edilmeyecektir.
BAŞVURU İNCELEME SONUÇLARI
Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular ile ilan şartlarını taşıyan ve kura çekimine hak kazanan adayların isimleri http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Online Başvuru için tıklayınız
https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru
Hasta Bakım Elemanı meslek kolu İŞKUR’a başvuranların isim listesi için tıklayınız.