Açıklamalar için tıklayınız.
Hemşire için tıklayınız.
Diyetisyen için tıklayınız.
Fizyoterapist için tıklayınız.
Psikolog için tıklayınız.
Sağlık Teknikeri-1 (Anestezi Bölümü)için tıklayınız.
Sağlık Teknikeri-2 (Ameliyathane Hizmetleri Bölümü)için tıklayınız.
Sağlık Teknikeri-3 (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü)için tıklayınız.
Sağlık Teknikeri-4 (Eczane Hizmetleri Bölümü)için tıklayınız.
Sağlık Teknikeri-6 (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü)için tıklayınız.
Sağlık Teknikeri-7 (Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü)için tıklayınız.
Sağlık Teknikeri -8 (Fizyoterapi Bölümü )için tıklayınız.
Sağlık Teknikeri-10 (İş ve Uğraşı Terapisi Programı)için tıklayınız.
ATAMA EVRAKI TESLİM TARİHİ: 10.08.2020-12.08.2020 mesai bitimidir. (Belirtilen tarih öncesinde atama evrakı getirenlerin, evrakı kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Atama dilekçesi için tıklayınız.
2) Beyan Formu için tıklayınız.
3) Mal Bildirimi Formu için tıklayınız.
4) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
5) Kimlik Kartı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
6) Diploma fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.) veya e-devlet çıktısı,
7) KPSS (B) grubu sonuç belgesi, (internet çıktısı)
8) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)
Evrak Teslim Yeri:Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 01.07.2019 tarih ve 2019/188 sayılı Kararı gereğince atanmaya hak kazanan kişilerin; TC kimlik numaralarının ilk üç ve son üç rakamı ile sadece ad ve soyadlarının ilk iki harfleri belirtilmiş olup, diğer kısımlarda ise maskeleme yapılmıştır.