Ankara Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ilan edilen 2 adet “Temizlik Görevlisi” ile 172 adet “Hasta Bakımı Elemanı” meslek kolu için başvuruda bulunan adayların sonuçları ile hazırlanması gereken atama evrakı aşağıda açıklanmıştır.
Açıklamalar için tıklayınız.
Sonuçlar için tıklayınız. (Temizlik Görevlisi-2)
Sonuçlar için tıklayınz. (Hasta Bakımı Elemanı)
ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe için tıklayınız.
2-4 adet vesikalık fotoğraf (3,5×4,5 ebadında)
3-TC Kimlik Kartı fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)
4-Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir. e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Temmuz 2020 tarihli)
6-Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7-Beyan Formu için tıklayınız.
8-Üroflowmetre Sistemleri Temizliği Sertifikası aslı (Temizlik Görevlisi meslek koluna yerleşen adaylar hazırlayacaktır.)