Ankara Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan sürekli işçi alımı ilanımızın 30.04.2020 tarihinde yapılan kura çekimi sonuçları ile hazırlanması gereken atama evrakı açıklanmıştır.
Açıklama için tıklayınız…