Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi’ne yaptırılması kararı alınan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Üniversitemize ait atama yapılacak kadrolar, yazılı sınav konu başlıkları ve Merkezi Sınav Kurulu kararı ektedir.

Bu itibarla söz konusu ilanın biriminiz personeline duyurulması, ilgililerin diploma örneği ve staj belgesi ile birlikte ekte gönderilen başvuru dilekçesi ve başvuru formunun eksiksiz doldurularak adayların şahsen kapalı zarf içinde 23 Ocak 2019 tarihine kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınavla ilgili genel açıklamalar:
Ankara Üniversitesi Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Kadro Listesi
Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme Sınav Kurulu Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Sınav Kurulu Kararı Eki
Form ve Dilekçe Örnekleri
Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Dilekçe
Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin BaşŸvuru Formu