Ankara Üniversitesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Görev Yapan Personelden 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci Maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen Geçici 23’üncü Maddesi Gereğince Üniversitemizde Sürekli/Geçici İşçi Kadrolarında İstihdam Edilmek Üzere Başvuru Yapanların Sınav Sonuçları