İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim İçin Seviye Belirleme Sınav Sonuçları Açıklandı.
Liste için tıklayınız.
Not: Yapılan sınavdan 60 puan ve daha üzeri alan personel puan sırasına göre ileri bilgisayar kullanımı eğitimine çağırılacaktır. Eğitimin yapılacağı tarihler personelin görev yaptığı birime resmi yazı ile bildirilecektir.